De verantwoordelijkheid voor zelfstandige hulppersonen

14-05-2020

Het inhuren van zelfstandige hulppersonen is in sommige branches heel gebruikelijk. Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor deze hulppersonen?

Zelfstandige hulppersonen
Zelfstandige hulppersonen zijn mensen die worden ingehuurd om werkzaamheden namens een bedrijf uit te voeren. Ze zijn niet in loondienst bij het inlenende bedrijf, maar kunnen gezien worden als ondergeschikten. Vaak ook onderaannemers genoemd.

Aansprakelijkheid
De hulppersoon valt doorgaans onder het toezicht en leiding van het bedrijf dat een opdracht of werk aanneemt en uitvoert. De hulppersoon valt daarmee onder de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van de inlener. De inlener is primair aansprakelijk voor schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Dat geldt ook voor schade aan de ingehuurde hulppersoon zelf.

Risico voor zzp’ers
Bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers is het mogelijk dat de werkgeversaansprakelijkheid door de verzekeraar is uitgesloten. Een zzp’er die een aansprakelijkheidsverzekering heeft en hulppersonen inschakelt, loopt daarmee een fors risico. Hij of zij heeft namelijk een verzekering zonder dekking voor ondergeschikten.

Maakt u gebruik van hulppersonen? Neem dan contact op om te bezien of uw polis hiervoor dekking biedt. Dat kan telefonisch op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 046 423 53 53. U kunt ook een e-mail sturen naar info@fidus.nu. Wij helpen u graag.