Hersteladvies Advitas

16-10-2015

Maak gebruik van gratis controle en hersteladvies!
Als u via ons kantoor een beleggingsverzekering heeft afgesloten, of wij hebben deze verzekering door een overname in onze bemiddeling gekregen, is het mogelijk dat het rendement van uw beleggingsverzekering tegenvalt, waardoor het door u gewenste doel niet wordt bereikt. Wij willen graag met u onderzoeken of dit het geval is.
Daarom hebben wij een gespecialiseerd bedrijf voor u ingeschakeld en zij zullen dan ook hierover met u contact gaan opnemen. De medewerker van het bedrijf zal zich onder onze naam bij u melden maar werkt in werkelijkheid voor Advitas.

Geen hersteladvies
Wilt u geen hersteladvies, dan kunt u dit kenbaar maken. Wij zullen dit dan ook goed vastleggen.

Kosten
U bent geen kosten aan ons verschuldigd voor het hersteladvies. Het hersteladvies is een gratis advies over wat uw mogelijkheden voor de beleggingsverzekering zijn. Een aantal handelingen op de bestaande verzekering vallen onder het gratis hersteladvies, maar er zijn ook wijzigingen mogelijk waarvoor kosten in rekening worden gebracht.
In de basis zijn de kosten voor mutaties op de bestaande verzekering voor onze rekening, maar wordt er bijvoorbeeld een nieuw product gekozen, dan brengt Advitas kosten in rekening bij u. Deze kosten maken zij op voorhand kenbaar bij u. Ook kunnen banken en verzekeringsmaatschappijen kosten in rekening brengen voor een aantal mutaties.

AFM (Autoriteit Financiële Markten)
De AFM heeft op hun site informatie verzameld waarin duidelijk uitgelegd wordt wat zij van ons en van u verwachten.
Klik hier om meer informatie te bekijken.