Milieuschadeverzekering - door Emmy Ruber, Offermans Joosten

30-01-2015

De grote branden in Roermond en omliggende gemeenten, geven met recht aanleiding om de Milieuschadeverzekering onder de aandacht te brengen.

Medio december werd jachthaven het Steel getroffen door een grote brand. Twee loodsen met jachten brandden af. Asbest kwam vrij, het centrum van Roermond werd afgesloten, winkels en scholen gesloten. De gevolgen zijn omvangrijk.

Doelgroep
In principe komt elk bedrijf in aanmerking voor een milieuschadeverzekering. Het maakt daarbij niet uit of het bedrijfsgebouw eigendom is. De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Als een bedrijf daar niet voor verzekerd is, komen de kosten volledig voor zijn rekening. Milieuschade ontstaat sneller dan gedacht.. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu al aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van gevolgschade maar niet te spreken. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven in Nederland beschikt over een milieuschadeverzekering, terwijl de gevolgen van milieuschade verstrekkend kunnen zijn.

Waarom?
De regelgeving met betrekking tot milieuschade is de laatste jaren sterk gewijzigd, waardoor de ondernemer meestal verplicht is milieuverontreiniging te saneren. De schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer. Ook een huurder kan bijvoorbeeld iets fout doen. De regelgeving bepaalt dat “de vervuiler betaalt”.

Ook de navolgende ontwikkelingen zijn belangrijk:
–          De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade.
–          Milieuschade wordt steeds vaker uitgesloten bij brandverzekeringen en blijf niet altijd beperkt tot het eigen terrein.
–          De financiële gevolgen van de sanering van verontreiniging kunnen zo groot zijn dat het de continuïteit van een bedrijf in gevaar kan brengen.

Kortom; genoeg stof tot nadenken! Heeft u behoefte aan meer informatie of advies?
Neem vrijblijvend contact op met Offermans Joosten in Geleen: e.ruber@offermans-joosten.nl

IMG_5659
Emmy Ruber
accountmanager bedrijven