Gezinsongevallen-verzekering

Deze verzekering is van belang voor ieder gezin. Iedereen loopt dagelijks het risico van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer, op school, op het sportveld en niet te vergeten in en om het huis. De Gezinsongevallenverzekering van REAAL Verzekeringen geeft een doorlopende bescherming en een 24-uurs dekking. Een schoolongevallenverzekering is dus niet nodig. Ook is deze verzekering bij uitstek geschikt voor gezinnen die hun geneeskundige kosten hebben verzekerd en daarbij een eigen risico hebben. Dit eigen risico kan met de Gezinsongevallenverzekering worden meeverzekerd.

Fidus Verzekeringen

Downloads

Productwijzer Voorwaarden