AOV

Korte omschrijving AOV

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Je hebt een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen.

Verdere specificatie

Doorgaans echter wordt met de verzekeraar afgesproken dat je maximaal tachtig procent van het (gemiddelde) inkomen mag verzekeren. Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Het is gebruikelijk dat je een bepaalde wachttijd bepaalt; een eigenrisicoperiode waarover geen uitkering plaatsvindt.

Doelgroep

Deze verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren- grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als je arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval of door ziekte, geeft deze verzekering een periodieke uitkering tot maximaal 67 jaar.

Premie

Veel verzekeraars hebben een aparte verzekering voor startende ondernemers die nog geen drie jaar zelfstandig ondernemer zijn. Deze instapverzekering biedt de meest noodzakelijke dekkingen tegen een relatief geringe premie. Als je als ondernemer een tijd actief bent en over wat meer financiële middelen beschikt, kun je overstappen naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering met ruimere voorwaarden. Je kunt voor een belangrijk deel de hoogte van de premie zelf bepalen door kritisch naar de dekking te kijken. Wil je een uitkering gelijk aan 80% van je gemiddelde inkomen, of kan het minder omdat je een kapitaal achter de hand hebt, of omdat je partner een inkomen heeft? Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen, dan kun je de wachttijd verlengen.

Bijzonderheden

Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of niet om dat je bijvoorbeeld verwacht dat je maandlasten zullen afnemen (bijvoorbeeld omdat kinderen uit huis gaan)? Voor welk arbeidsongeschiktheidscriterium kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu verricht, maar ben je bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt verrichten. In dat geval zal de premie lager uitvallen. Meestal wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 67 jaar. Als je toch al van plan was eerder te stoppen met werken kun je de maximale uitkeringsduur verminderen en zo de hoogte van de premie. De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Fidus Verzekeringen

Downloads

Productwijzer Voorwaarden