Ziekteverzuim

Korte omschrijving

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen tot bepaalde maxima. Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren is er in beginsel een mogelijkheid:

  • de stop loss verzekering.

Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Verdere specificatie

De ziekengeldverzekering kan op maat worden samengesteld. Bijvoorbeeld:

  • 100% doorbetaling van het loon, tot het maximum dagloon of tot het feitelijke loon;
  • 70%, 80% of 90% doorbetaling van het loon;
  • voor het eerste en tweede jaar loondoorbetaling;
  • het tweede jaar loondoorbetaling.

Doelgroep

Werkgevers, met name in het MKB-segment.

Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden

Een andere mogelijkheid voor een werkgever is om het risico in eigen beheer te nemen, hetgeen vooral bij grote ondernemingen gebeurt.

 

Fidus Verzekeringen

Downloads

Productwijzer Voorwaarden