Arbeidsongeschiktheid

Zorg en aandacht voor uw medewerkers. Als werkgever heeft u te maken met veel verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke medewerker 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken. Ziekteverzuim van uw medewerkers loopt dus behoorlijk in de papieren.

Onze verzekeringen

Ziekteverzuim

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen tot bepaalde maxima.

Lees meer

AOV

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.

Lees meer

Zorg

Deze verzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerden geheel of ten dele.

Lees meer