Brandverzekeringen

Tegen de meeste risico’s binnen een bedrijf kunt u zich verzekeren. Er zijn bedrijfsverzekeringen en persoonlijke verzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen trekken meestal een scherpe grens tussen de risico’s die u loopt als privé-persoon en zakelijke risico’s.

Onze verzekeringen

Gebouwenverzekering

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat.

Lees meer

Bedrijfsinventarisverzekering

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces.

Lees meer