Financial Planning

Financiële Planning is geen product maar een proces. Financiële Planning stelt u namelijk in staat om uw financiële verlangens haalbaar te maken door gericht actie te ondernemen.

Fidus weet als geen ander wat een goede Financiële Planning voor u kan betekenen. Ten tijde dat Financiële Planning bij veel kantoren nog een “modewoord” was, werd al de basis gelegd voor het kunnen geven van een gedegen advies op dit vakgebied. De financiële planners werkzaam bij Fidus behoren tot de eerste groep gecertificeerden door de Federatie van Financiële Planners, waarmee vanuit Federatie niveau de maat van vertrouwen word weergegeven. De financiële planners van Fidus kunnen dan ook, behalve hun vakkennis, bogen op een flinke dosis ervaring.

Wat doen wij voor u:

Financiële Planning is geen product maar een proces. Financiële Planning stelt u namelijk in staat om uw financiële verlangens haalbaar te maken door gericht actie te ondernemen. De wereld om ons heen veranderd tenslotte razendsnel en toch wordt er van u gevraagd om ook zelf zorg te dragen voor een aantal zaken.We ontkomen er namelijk niet aan om financiële regelingen te treffen voor ons leven in de toekomst. Dit kan zijn een goed pensioen maar ook, het op zo fiscaal vriendelijk mogelijke wijze, overhevelen van uw vermogen naar uw kinderen.

Een goed en liefst ook zorgeloos leven. Dit laatste leidt tevens tot de vraag hoe we ons moeten indekken tegen de financiële risico’s van bijvoorbeeld onverhoopte arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Financiële Planning bij ons is dan ook uw een grondige analyse van uw huidige financiële situatie, deze optimaliseren en door middel van het juist samenstellen van financiële- en verzekeringsprodukten ervoor te gaan zorgen dat u uw doelstellingen ook gaat realiseren. Hierbij wordt gekeken naar pensioenen, financieringen, levensverzekeringen,sparen en beleggen, sociale zekerheid, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en belastingen.

Maar niet alleen het optimaliseren van uw huidige situatie of het uitzetten van een route om uw doelstelling in de toekomst te behalen is van belang. Minstens even belangrijk is het om een goede risico inventarisatie van voor u op te stellen. Wat gebeurt er morgen met u of uw gezin als u vandaag arbeidsongeschikt raakt? Of werkloos? Of komt te overlijden?

Om een en ander grondig te kunnen inventariseren wordt er een rapportage van uw financiële situatie opgesteld . Bij het opstellen van dit financieel plan wordt er altijd gezocht naar een optimale samenstelling om met name uw financiële en vaak fiscale situatie te optimaliseren. Tekorten worden waar nodig aangevuld en overbodige dekkingen en/of constructies welke in het nieuwe belastingplan hun glans hebben verloren worden omgezet/ beëindigd. Kortom, uw situatie wordt zo aangepast dat u eigenlijk wel geld hieraan moet verdienen.

Ons advies hoeft niet éénmalig te zijn, u mag van ons een stuk begeleiding verwachten, indien uw persoonlijke situatie hierom vraagt of er treden veranderingen op in uw situatie, ook veranderingen van overheidswege welke in uw situatie doorwerken, dan zijn we er weer voor u. Dit om samen er voor te zorgen dat we niet van de uitgestippelde route hoeven af te wijken. Bij deze begeleiding kan ook het verzorgen van uw fiscale aangifte door een accountant worden verwezenlijkt. Ook op dit gebied wordt eruit gehaald wat erin zit!

Kortom, wat wij financiële planning noemen is een totaal concept, op maat gesneden, waarbij gezocht wordt naar een optimale samenstelling van producten en diensten. Hierbij staat voorop dat het flexibel moet zijn, een financieel plan is nooit af. De sociale zekerheden en ons belastingstelsel wijzigt steeds, laten we daar dan ook uw financiële persoonlijke situatie op afstemmen en deze continue optimaal houden. Wij zijn er klaar voor en tot nu toe is steeds gebleken dat een goed financieel plan zich altijd achteraf bewijst!