Particuliere relatie

Veel mensen weten op dit moment niet hoe ze er voor komen te staan als ze met pensioen gaan. Ze weten niet wat hun toekomstig pensioeninkomen is en of het voldoende is voor de financiële verplichtingen die er op het moment van pensionering nog zullen zijn.

Ook heeft driekwart van de werknemers geen idee hoe hoog het partnerpensioen is, in het geval hun partner onverhoopt alleen achterblijft. Teveel mensen gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat het partnerpensioen wel goed is geregeld omdat er steeds premie is betaald en niemand ooit heeft verteld dat er te weinig is opgebouwd.

Wilt u ook eens met ons van overleggen hoe uw pensioen er nu echt voor staat? Wij staan graag voor u klaar. Desgewenst kunnen wij samen met u de mogelijke keuzes bekijken voor het realiseren van een adequaat ouderdoms- en/of partnerpensioen. Ook wanneer u meer wilt weten over de financiële gevolgen van het eerder of later met pensioen gaan, kunt u bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak.

Vergelijk uw lijfrente hier