Zakelijke relatie

Wanneer u als werkgever overweegt om een collectief pensioen af te sluiten voor uw medewerkers dan is dat doorgaans geen gemakkelijke beslissing.

Een collectieve pensioenregeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Onder de huidige regelgeving wordt onder collectief pensioen verstaan: een oudedag-, arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenvoorziening die is afgesloten in de relatiesfeer werkgever en werknemer.

Er zijn veel mogelijkheden en de keuzes die hierin gemaakt worden bepalen de hoogte van de kosten. Het is daarom raadzaam om hierin een zorgvuldige afweging te maken.

Wilt u hierover eens met ons van gedachten wisselen ? Neem contact met ons om een afspraak te maken.